Segling

Segling är en sport som många associerar med sommaren. Sporten är mycket varierande och innefattar alltifrån kappsegling i jolle till rekreation och sommarsemester bland öar, kobbar och skär i den svenska skärgården. Dessutom finns det världsomseglingar och kappseglingar med stora respektive små båtar. Här kan du läsa mer om sporten, olika tävlingar samt hur du kan utöva den.

Om sporten

Segling är en sport där en båt eller annan farkost med ett segel förs fram på vattnet med hjälp av vinden. Farkosten rör sig framåt tack vare vinken på seglet och lutningen på farkosten. Tumreglen är att seglet inte ska fladdra. Segling har en lång historia och var länge ett mycket viktigt transportsätt. Idag används segelbåtar både i tävlingssammanhang och som transport i främst nöjessyften.

Typer av segelbåtar

Det finns olika sorters segelbåtar. De vanligaste är jolle, kölbåt, trimaran och katamaran. En jolle är en mindre segelbåt och ofta den typ av båt som nybörjare börjar med. Jollar har varken hytt eller köl. Istället finns ett centerbord som stabiliserar båten. Det finns jollar för en eller två personer. Vid kappseglingar, exempelvis i OS-sammanhang, är det oftast denna typ av båt som används. Det finns dock många olika sorters jollar. Kölbåt är samlingsnamnet för större segelbåtar med en köl och oftast med en eller flera hytter. Dessa används både för längre tävlingsseglatser och för rekreation.

En katamaran har två skrov istället för ett. Detta göra katamaranen till en stabilare båt och således ett populärt alternativ för familjer samt vid havsseglingar. En trimaran har tre stycken skrov. Det finns vissa trimaraner som kan uppnå mycket snabba hastigheter och används i världskappseglingar.

Stora tävlingar

Det finns många stora seglartävlingar som sker över hela världen. Segling är en olympisk sport och har funnits med i det olympiska programmet sedan år 1900 med undantag för år 1904. I OS tävlar deltagarna med jolle i olika grenar. I Sverige är den största tävlingen Gotland runt som numera heter ÅF Offshore Race efter deras titelsponsor. Det är en havskappsegling som arrangeras varje år av det Kungliga Svenska Segel Sällskapet. Starten sker från Saltsjön inne i de centrala delarna av Stockholm och målgång sker på Sandhamn i Stockholms skärgård. Tävlingen går ut på att så snabbt som möjligt runda Gotland.

Hur du kan utöva sporten

För att kunna utöva sporten krävs en segelbåt. Det vanligaste är att lära sig grunderna och seglingsteknikerna i en mindre jolle, exempelvis optimist eller tvåkrona. För att segla i skärgården kan det vara en god idé att skaffa sig navigeringskunskaper. För att havskappsegla krävs omfattande seglingskunskaper samt säkerhetstänk. Om man inte har en båt kan man gå med i en seglingsklubb och gå en kurs.