Surfing

Surfing är en mycket populär sport som har vuxit från en hobbysport till en officiell olympisk sport. År 2020 i Tokyo är första gången som sporten kommer att vara med i ett olympiskt mästerskap. Detta ger en särskild status till sporten. Här kan du läsa mer om sporten, tävlingar och hur du kommer igång och utövar den.

Om sporten

Surfing är en enmannasport som utövas på öppet vatten med en särskild surfbräda. Personen som utövar sporten kallas för surfare. Surfaren paddlar för att fånga en våg och därefter ställer hen sig på brädan och surfar på vågen. I strömt vatten eller där det är mycket stora vågor kan denna sport vara mycket farlig. Nybörjare bör endast surfa i säkra vatten med små vågor. Vid surfing i stora vågor är det vanligt att det finns en eller flera vattenskotrar för att bogsera surfare samt hjälper till om det det uppstår en farlig situation.

Sporten kommer ursprungligen från Hawaii och beräknas har uppfunnits redan på 1400-talet. Den spred sig till USA:s fastland, vidare till andra delar av världen där förutsättningarna för surfing var goda. Till dessa hör bland annat Australien, Biarritz i Frankrike, Peniche i Portugal och Bali i Indonesien samt till flera platser i Sydamerika.

Stora tävlingar

I de olympiska sommarspelen i Tokyo i Japan år 2020 kommer surfing för första gången att vara en del av det olympiska programmet. Detta beslutades av den Internationella olympiska kommittén vid deras sammanträde 2016. Tävlingen kommer att ske på stränderna i Chiba utanför Tokyo. Varje år anordnas världsmästerskapen i surfing. Sporten har blivit allt mer populär och numera är det även många deltagare från länder som traditionellt inte har en surfkultur.

Olika varianter av surfing

När man talar om surfing syftar man oftast till varianten där en person paddlar och försöker fånga en våg med en surfbräda. Det är även denna variant som kommer att finnas med i det officiella OS-programmet. Det finns dock fler varianter, bland annat vindsurfing, kitesurfing, paddelsurfing och bodyboarding. Samtliga utförs på vattnet. Vindsurfing har dock ett segel och kräver mer avancerad utrustning än många andra surfsporter. Kitesurfing är dock ännu mer krävande när det gäller utrustning. Brädan är liten, men drivs av en segelliknande drake som möjliggör hopp och flygningar. Kitesurfing anses vara den mest krävande surfingvarianten. I takt med dess ökade popularitet har även antalet olyckor ökat markant.

Hur du kan utöva sporten

Surfing kan utföras på många olika platser i världen. De olika surfing varianterna kräver dock olika vind- och vattenförhållanden. Vanlig surfing kräver framför allt bra vågor som är anpassade efter din nivå. Nybörjare bör lära sig tekniken på mycket små vågor. Det finns många surfskolor som erbjuder kurser och lektioner. I Sverige finns det goda väderförhållanden för framför allt kitesurfing, men även annan form av surfing i vissa områden.